Uit onderzoek blijkt dat bijna alle moeders, namelijk 97%, streven naar meer flexibiliteit vanuit werkgevers. Dit onderzoek, uitgevoerd door Maltesers, onthult meerdere uitdagingen waarmee werkende moeders dagelijks geconfronteerd worden. Zo ervaart bijna tweederde van de moeders ook dat zij het grootste deel van de huishoudelijke taken en zorg voor kinderen op zich neemt. Maltesers en Work It Mama bundelen daarom nu hun krachten om deze uitdagingen aan te pakken en te bespreken.

Grotere (mentale) last

Het onderzoek van Maltesers richtte zich op vier aandachtsgebieden, waarbij duidelijk werd dat de voornaamste uitdagingen liggen op het gebied van werk/privé tijdsinrichting, schuldgevoel tegenover het gezin of de werkgever, taakverdeling binnen het huishouden, en begrip van anderen. Werkende moeders hebben vaak het gevoel alle ballen in de lucht te moeten houden. Dit uit zich vaak in allerlei actielijstjes die constant door het hoofd gaan. Ook wel de mentale last genoemd. Vrijwel alle werkende moeders gaven aan te verlangen naar enige vorm van flexibiliteit vanuit werkgevers, om zo aan verwachtingen op de werkvloer te kunnen voldoen en tegelijkertijd het gezin draaiende te houden. Bijna tweederde (69%) van de ondervraagde moeders geeft daarnaast aan te ervaren dat ze de meeste of alle huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen op zich nemen.

Traditionele verwachtingen

In 2023 publiceerde Maltesers het whitepaper ‘Samen de last verlichten’ om uitdagingen voor werkende ouders in Nederland en het VK in kaart te brengen. In het document komen niet enkel uitdagingen voor werkende vrouwen met kinderen naar voren, maar ook voor werkende vaders waarbij traditionele verwachtingen rondom het ouderschap een grote rol spelen. Zo wordt bijvoorbeeld van werkende vaders vaak verwacht dat zij voorrang geven aan hun carrière, wat onderhandelen over flexibiliteit moeilijker kan maken. Verder blijkt dat 70% van de vaders in Nederland vindt dat ze vaak of soms voorrang moeten geven aan werk boven het leven en het gezin.

Gezinsvriendelijk werkgeverschap

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 60% van de werkende moeders in Nederland vindt dat ze op de een of andere manier zijn gediscrimineerd of negatief zijn behandeld op het werk omdat ze moeder zijn geworden. Ook zegt 35% van de moeders meer hulp nodig te hebben van werkgevers en collega’s om de moeder te zijn die ze graag willen zijn. Maltesers en Work It mama gaan daarom ook aandacht besteden aan het vergroten van gezinsvriendelijk werkgeverschap binnen Nederland, zodat alle ouders gefaciliteerd worden in het makkelijker combineren van werk en ouderschap.

Joyce Kuppens, medeoprichter Work It Mama, vertelt: ‘Het onderzoek van Maltesers toont precies aan waar de uitdagingen voor werkende vrouwen met een gezin liggen. Ons platform deelt de ambitie van Maltesers om deze thema’s op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken en gelijkgestemden met elkaar te verbinden. Het verlichten van de (mentale) lasten begint namelijk bij het zichtbaar en bespreekbaar maken hiervan, zowel binnen het gezin als met werkgevers. We zijn dan ook verheugd om de krachten te bundelen met Maltesers om het combineren van ouderschap en een carrière aan te kaarten. Middels onze initiatieven, beginnende bij het aanstaande Be Great At Both event, hopen we barrières te doorbreken zowel binnen het gezin als daarbuiten.’

Reacties gesloten.