Privacy- en cookiebeleid

Work It Mama is een platform voor en door werkende moeders, waar verhalen en artikelen in de vorm van blogs, interviews en columns gedeeld worden. Dit kan indien gewenst ook een anonieme bijdrage zijn vanuit de community. Work It Mama draagt de zorg om jouw privacy te waarborgen. In dit beleid vind je een overzicht van de gegevens die we verzamelen, verwerken en delen. Ook lees je hier informatie omtrent de veiligheid van jouw account. Jouw privacy voor Work It Mama van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Work It Mama verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld het forum, en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@workitmama.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Work It Mama verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief

Wij versturen maandelijks een digitale nieuwsbrief waarvoor je je kunt aanmelden op onze website. Dit doen we alleen met jouw toestemming. In de nieuwsbrief staat informatie over nieuwe artikelen die op de website zijn geplaatst, tips en informatie over onze nieuwe producten en/of diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

De mogelijkheid om een profiel aan te maken

Je kunt een profiel aanmaken op onze website om gebruik te kunnen maken van het forum of reacties te plaatsen onder artikelen. Zonder profiel kun je wel artikelen lezen op de website. Dit geldt ook voor het lezen van berichten en reacties binnen het forum. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam (wordt getoond bij het profiel en is voor anderen zichtbaar)
 • E-mailadres
 • Portretten (wanneer je Gravatar gebruikt bij jouw profiel)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je profiel weer verwijderd of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst actief bent geweest.

Optimalisatie website en aanbod

Work It Mama analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Ook volgen we jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hiervoor plaatsen wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Lees hierover meer onder het kopje ‘Cookiebeleid’.

Geautomatiseerde besluitvorming

Work It Mama neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Work It Mama) tussen zit. Work It Mama gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Delen van persoonsgegevens met derden

Work It Mama verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiebeleid

Work It Mama gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en eventuele advertenties kunnen aanbieden.

Accepteren, afmelden of wijzigen
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Let er wel op dat indien je de cookies niet accepteert, de site mogelijk niet naar behoren werkt.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:

Work It Mama (1st party): Deze cookies onthouden o.a. jouw bezoek aan onze website, website-instellingen (cookies, taal e.d.), recent bekeken artikelen de inhoud van je winkelmandje en je gegevens in de check-out.

Statistische/analytische cookies
Dit type cookie wordt gebruikt om bepaalde onderdelen op onze website te meten. Voorbeelden hiervan zijn hoeveel bezoekers onze website heeft gehad, welke pagina’s zij bekijken en hoe lang ze op een pagina blijven. Deze resultaten worden omgezet in statistieken en geven ons inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van de website. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:

Work It Mama (1st party): Hiermee is het mogelijk om A/B-testen uit te voeren met als doel onze website gebruiksvriendelijker te maken.

Google Analytics (1st party): Hiermee kunnen we gebruikers onderscheiden, gebruikers herkennen bij een nieuw bezoek en de tijdsduur van een bezoek meten.

Advertentie cookies

Met dit type cookie kunnen we je een advertentie tonen wanneer je een andere website bezoekt. We gebruiken dit type cookie momenteel niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Work It Mama en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@workitmama.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Work It Mama wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Work It Mama neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@workitmama.nl

Contactgegevens:

https://www.workitmama.nl
contact@workitmama.nl