Waarom je nu overstag wilt gaan om een family friendly werkgever te zijn? Onderzoek laat zien dat steeds meer werkgevers oog hebben voor het gezinsleven van hun medewerkers. En gezien de huidige situatie met de kinderdagverblijven die het steeds moeilijker hebben met de opvang van alle kinderen in NL, is dat geen overbodige luxe.

Waar komen we vandaan?
Laten we eerst terug gaan naar één van de eerste industriële revoluties om te begrijpen welke impactvolle ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden. En wat kunnen we hieruit halen om de toekomst beter te voorspellen en te weten welke beweging er kan gaan komen?

Vroeger werkten het hele gezin in de fabriek. Arbeiders kregen lage lonen en maakten dagen van 16 uur. Als je ziek was, kreeg je geen loon. Om te kunnen leven gingen vrouwen en kinderen meewerken in de fabrieken. Kinderarbeid was toentertijd niet verbonden en werd goed uitgebuit door de werkgevers. Die vaak veel geld overhielden aan hun producties.

Arbeiders gingen protesteren om verandering teweeg te brengen. Ze richtten vakbonden op en die kregen in de loop van de tijd steeds meer macht omdat vele arbeiders zich hierbij aansloten.

Van een 80-urige werkweek gingen arbeiders (stapsgewijs) naar een 40-urige werkweek (dit is pas vanaf de jaren 70).

Dankzij de beweging die de arbeiders maakten, ontstond er een verandering in de werkethiek.

Welke ontwikkelingen hebben invloed op verandering?
Nu vinden er ontwikkelingen plaats in de maatschappij, die per direct invloed hebben op zowel de werkgevers als werknemers.

 • Zo zorgde de Coronaperiode ervoor dat werknemers massaal thuis gingen werken. Ook op plekken waar vooraf gedacht werd dat dit niet kon, bleek thuiswerken ineens tóch haalbaar.
 • De huidige perikelen rondom de kinderopvang, zoals de stijgende kosten en de tekorten in personeel waardoor er geen (tijdig) plek is voor alle kindjes, zorgen ervoor dat de combinatie van werk en gezin uitdagender wordt.
 • Werkgevers willen zich steeds meer onderscheiden en profileren zich als ruimdenkend en innovatief. Ze lopen tegen problemen aan om werknemers te vinden en te behouden, wat maakt dat ze meer mee gaan bewegen in de wensen van de medewerker.
 • Medewerkers ervaren een ruimte om die eisen te stellen en delen gemakkelijker hun wensen met een (toekomstige) werkgever. De standaard rolverdeling thuis verschuift ook steeds meer naar gelijkwaardigheid (ook al zijn we er nog lang niet). Hierdoor ervaren vrouwen meer ruimte om te gaan werken en hun talenten meer te benutten buiten huis.

Omdat de beweging vanuit beiden stromingen gaande is, zowel bij de werkgevers als de werknemers, ontstaat er een behoeften om elkaars wensen te bevredigen.

Werkgevers vragen loyaliteit en betrokkenheid van hun werknemers en krijgen dat door dit zelf ook terug te geven aan hun medewerkers.

Met vertrouwen en persoonlijk contact, ontstaat er steeds minder strikte verdeling tussen werk en privé.

Dit wordt ook onderbouwd met onderzoek waarbij werkgevers die family-friendly-werkgeverschap hoog in het vaandel hebben staan, kunnen rekenen op hogere loyaliteit van werknemers, minder verzuim en het doorbreken van traditionele gendernormen.

In 2021 werd er een top10 samengesteld van family friendly werkgevers in NL, uitgevoerd door Intermediair en Ouders van nu:

 1. Wereld Natuur Fonds
 2. A.S.R.
 3. Tony’s Chocolonely, Hema, Deloitte
 4. ING
 5. Unilever
 6. Ministerie van Buitenlandse Zaken,
  Avans, Rijkswaterstaat, Ministerie van Defensie, Greenpeace
 7. ABN-AMRO, Nederlandse Spoorwegen, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 8. Achmea, Philips,
  Amsterdam Universitair Medisch Centrum
 9. Ministerie van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport
 10. EY, IKEA

Volgens Hilde Tholen, hoofdredacteur Ouders van Nu, is dit onderzoek erg belangrijk: ‘In de media en politiek is momenteel veel aandacht voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze doelen kunnen alleen behaald worden als het bedrijfsleven zelf actief meedenkt en beleid aanpast op de thuissituatie van werknemers.

Het zou een mooie beloning zijn voor jaren strijden vanuit de arbeiders voor betere arbeidsvoorwaarden, dat nu de werkgevers grotendeels de beweging van de vierde revolutie in gang zetten; ook wel de digitale transformatie die in de 21e eeuw voor grote veranderingen in het bedrijfsleven zorgt. Zowel in technologie, bedrijfsvoering als op het sociale vlak.

Reacties gesloten.