De eerste 9 maanden na de bevalling heb je recht om je kind borstvoeding te geven of om te kolven. Hiervoor mag je maximaal een kwart van je werktijd gebruiken. Daarnaast dient de werkgever te zorgen voor een afgesloten ruimte, die moet voldoen aan een aantal functionele aspecten. Maar maakt het nog uit in wat voor ruimte je kolft, zolang deze voldoet aan de functionele eisen? Volgens dr. Sjoukje van Dellen maakt dat degelijk wel uit. En dit is waarom.

Psychologische aspecten en beleving

De wettelijke eisen richten zich vooral op de inrichting, maar volgens Van Dellen spelen psychologische aspecten en beleving van een ruimte ook een grote rol. ‘Zo weten we bijvoorbeeld uit onderzoek binnen de zorg dat ook geuren, verlichting, ramen en natuur een positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van patiënten.’ Dat geldt volgens haar ook voor kolvende vrouwen: ‘Ook voor kolfruimtes zijn psychologische aspecten en beleving belangrijk: moedermelk kan namelijk pas goed stromen als een moeder ontspannen is.

Lees ook: Kolven op werk: alles wat je moet weten

Kwaliteit kolfruimte meten met een checklist

Om de kwaliteit van kolfruimtes te kunnen meten is er een checklist ontwikkeld, in samenwerking met borstvoedingsexperts. In de checklist zijn de gebruikelijke functionele aspecten meegenomen. Daarnaast zijn psychologische aspecten toegevoegd. Denk aan de aanwezigheid van planten, schilderijen of tijdschriften.

De checklist werd in een grote studie onder 511 werkende, kolvende vrouwen gebruikt. Uit deze studie bleek; hoe hoger de kwaliteit van de kolfruimte, hoe meer tevreden de vrouwen waren en hoe meer gemak en steun zij ervoeren.

Impact kwaliteit kolfruimte op stress

De kwaliteit van kolfkamers is verder onderzocht door twee type ruimtes te ontwikkelen en met elkaar te vergelijken. Een ruimte van lage kwaliteit en een ruimte van hoge kwaliteit. De lage-kwaliteit kolfkamer voldeed tenminste aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan kolfruimtes. De kolfruimte van hoge kwaliteit voldeed aan de wettelijke eisen en bood daarnaast psychologische ondersteuning.
De kolfruimtes werden in twee experimenten met elkaar vergeleken. Eerst online, waar moeders de hoge of lage kwaliteit kolfruimte te zien kregen. Hieruit bleek dat moeders bij de hoge-kwaliteit kolfruimte minder stress verwachtten. Daarnaast verwachtten ze meer positieve gedachten over het kolven, meer organisatiesteun én meer welzijn.

In een tweede experiment werd nagegaan of deze positieve effecten ook in de praktijk standhouden. In 2 jaar tijd deden 61 vrouwen mee aan een praktijkexperiment. Ook dit experiment bevestigde opnieuw dat moeders zich in de hoge-kwaliteit kolfkamer duidelijk minder gestrest voelen dan in de lage-kwaliteit kolfkamer.

Nooit leegstand!

Volgens Van Dellen spelen goed ingerichte kolfkamers een belangrijke faciliterende rol spelen voor kolvende moeders. Organisaties maken met zo’n ruimte daarnaast de werkplek inclusiever. Vanwege stress-verlagende effecten kan de ruimte ook goed ingezet worden als wellness- of meditatieruimte. ‘Leegstand is dus nooit een probleem!’, aldus dr. Sjoukje van Dellen.

Benieuwd of de kolfruimte op jouw werk van hoge of lage kwaliteit is? Download dan de gratis checklist die ook gebruikt is tijdens het onderzoek!

Bronnen: Promotie drs. S.A. (Sjoukje) van Dellen. We can work it out. Facilitating the combination of breastfeeding and workFacto

Reacties gesloten.