Ben je zwanger als werknemer of zelfstandig ondernemer? Dan zijn er verschillende soorten verlof of regelingen waar je recht op hebt, zoals zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Maar hoe zit het precies; om hoeveel weken gaat het en wat moet je daar allemaal voor regelen? Op welke andere soorten verlof heb je daarnaast als ouder nog meer recht? Hieronder vind je alles over de verschillende soorten verlof tijdens (en in de periode na) je zwangerschap en ook wat je daar allemaal voor moet regelen. 

 

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof: het verschil 

Je hebt de termen zwangerschapsverlof en bevallingsverlof vast al vaker voorbij horen komen, maar wat is nu eigenlijk precies het verschil tussen de twee? In de weken voordat je bevalt, mag je met zwangerschapsverlof gaan. Ben je eenmaal bevallen, dan heb je ook nog eens recht op bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof geldt dus voor de periode vóór de bevalling en bevallingsverlof voor de periode erna. In totaal gaat het om minstens 16 weken verlof die je op kunt nemen. 

Hoelang heb ik recht op zwangerschapsverlof? 

Ga je binnenkort bevallen, dan heb je een aantal weken recht op zwangerschapsverlof. Het gaat hierbij gemiddeld om 4 tot 6 weken. In sommige gevallen krijg je langer verlof, bijvoorbeeld wanneer je gaat bevallen van een meerling. Het kan dan gaan om zo’n 2 tot 4 weken extra verlof. In dat geval mag je dus 10 weken voor de dag dat je uitgerekend bent, met verlof gaan. 

Wanneer begint en eindigt zwangerschapsverlof? 

Vanaf 6 weken vóór de datum waarop je bent uitgerekend, heb je recht op zwangerschapsverlof. Je kunt er ook voor kiezen om op dat moment nog geen verlof op te nemen. Wil je liever doorwerken, dan kan dat tot 4 weken voor de uitgerekende datum. In dat geval neem je de dagen die je overhoudt mee naar je bevallingsverlof. Je hebt recht op zwangerschapsverlof tot en met de dag waarop je bevalt. Stel dus dat je 5 weken van tevoren stopt, dan tel je de resterende week bij je bevallingsverlof op. 

Eerder of later bevallen 

Ook als de baby eerder wordt geboren dan de uitgerekende datum, tel je de dagen dat je eerder bevalt op bij je bevallingsverlof. Beval je later dan de uitgerekende datum? Dan heb je recht op meer verlof. Je mag deze dagen namelijk bij je totale verlof (van 16 weken) optellen. 

Hoelang heb ik recht op bevallingsverlof? 

Elke vrouwelijke werknemer of zelfstandig ondernemer heeft naast zwangerschapsverlof ook recht op bevallingsverlof. Dit verlof begint op de dag nadat je bevallen bent en duurt minimaal 10 weken. Heb je niet de volledige 6 weken zwangerschapsverlof verbruikt? Dan mag je de resterende dagen of weken bij je bevallingsverlof optellen. 

Bevallingsverlof flexibel opnemen 

Je kunt er ook voor kiezen om de laatste weken van je bevallingsverlof flexibel op te nemen. Dit is mogelijk vanaf 6 weken na de bevalling. Ben je dit van plan? Zorg er dan voor dat je dit maximaal 3 weken nadat je bevalt, aanvraagt bij je werkgever. Je kunt de resterende dagen dan verspreid opnemen over een periode van hoogstens 30 weken. 

Couveuseverlof 

Wordt je kind tijdens het zwangerschapsverlof om medische redenen opgenomen in het ziekenhuis? Dan is het mogelijk om langer verlof te krijgen, mits de baby langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen. Dit verlof wordt ook wel couveuseverlof genoemd. Over de eerste 7 dagen dat het kind in het ziekenhuis ligt kun je geen extra verlof opnemen.   

Een uitkering tijdens je zwangerschap 

Tijdens je zwangerschap heb je er recht op om doorbetaald te krijgen. Het is de bedoeling dat je werkgever een zwangerschapsuitkering voor je aanvraagt bij het UWV. Vaak is het daarbij zo dat je werkgever deze uitkering ontvangt, waarna hij of zij je loon door kan betalen tijdens je verlof. 

Ik heb een uitkering en ben zwanger, wat nu? 

Ook als je een WW-uitkering, ziektewetuitkering of loongerelateerde WGA-uitkering hebt kun je zelf een zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering duurt dan eveneens minimaal 16 weken en bedraagt 100% van je dagloon. Wanneer je zwanger bent van een tweeling of meerling, gelden er echter aangepaste regels. 

Een zwangerschapsuitkering als zzp’er 

Heb je een eigen bedrijf? Dan kun je zelf een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen. Je hebt dan recht op een uitkering voor een periode van minstens 16 weken tijdens en na je zwangerschap: de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ) 

Verlof voor je partner 

Ook je partner heeft recht op vrije dagen rondom je zwangerschap. Hij of zij mag uiteraard bij de bevalling aanwezig zijn; dit valt onder het calamiteitenverlof. Daarnaast heeft je partner recht op één werkweek aan geboorteverlof (partnerverlof). Werkt je partner 40 uur per week, dan gaat het hierbij dus ook om 40 uur aan verlof. Deze uren dienen binnen 4 weken na de geboorte opgenomen te worden. 

Aanvullend partnerverlof opnemen 

Tegenwoordig is het ook mogelijk voor je partner om extra verlof op te nemen. Dit verlof gaat in na het geboorteverlof en hiervoor krijgt je partner een uitkering die 70% van het dagloon bedraagt. Deze verlofperiode dient opgenomen te worden binnen 6 maanden na de bevalling en bedraagt maximaal 5 keer het aantal werkuren per week (5 weken). Tijdens dit verlof krijgt de partner trouwens geen salaris, maar een uitkering van het UWV.   

Ouderschapsverlof 

Veel vaders en moeders vinden het fijn om wat minder te gaan werken in het eerste jaar nadat hun kind geboren is. Gelukkig is dat mogelijk! Naast zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, heb je namelijk ook recht op ouderschapsverlof 

Ouderschapsverlof opnemen 

Je kunt ouderschapsverlof opnemen als je een werkende ouder bent met kinderen jonger dan 8 jaar. Zorg ervoor dat je een verlofdag minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aanvraagt bij je werkgever. Zowel je partner als jij hebben recht op verlof van 26 keer het aantal uur dat je per week werkt. 

Word ik doorbetaald tijdens ouderschapsverlof? 

Werkende ouders in loondienst krijgen vanaf 2 augustus 2022, 9 weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze 9 weken ontvangen zij een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon. Deze 9 weken kunnen alleen opgenomen worden voor de eerste verjaardag van je kind.

Bron: http://uwv.nl

Reacties gesloten.