Meer tijd met het gezin doorbrengen, zonder je contracturen aan te laten passen. Dat kan met het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een regeling waar je als werkende ouder recht op hebt. Maar wat houdt deze regeling precies in, op hoeveel uren heb je recht en hoe zit dat met doorbetaling van je salaris?

Wat houdt ouderschapsverlof in?

Ouderschapsverlof is bedoeld om tijdelijk minder uren te kunnen werken om op die manier meer tijd aan het gezin te kunnen besteden. Op dit moment is het ouderschapsverlof volledig onbetaald. Op basis van cao betalen sommige werkgevers wel een deel door tijdens het verlof. Je kunt ouderschapsverlof opnemen als je een werkende ouder bent met kinderen jonger dan 8 jaar. Minimaal 2 maanden voordat het verlof ingaat, vraag je het schriftelijk aan bij je werkgever.

Lees ook: Massaal ondertekend: petitie langer, beter betaald en gendergelijk verlof voor álle ouders

Hoe bereken je het ouderschapsverlof?

Zowel jij als je eventuele partner hebben recht op verlof van 26 keer (weken) het aantal uur dat je per week werkt.

Voorbeeld:

Je werkt 36 uur per week. En je hebt recht op 26 keer het aantal contracturen. Dus: 26 x 36 = 936 verlofuren.

Het aantal uren ouderschapsverlof geldt per kind. Heb je bijvoorbeeld een tweeling? Dan heb je dus recht op 2 keer het aantal uren verlof. Je bepaalt zelf hoe je het verlof opneemt; een lange periode in een keer, een aantal uur per week of meerdere korte periodes uitgesmeerd over een aantal jaar. Dit doe je in overleg met de werkgever.

Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Werkende ouders in loondienst krijgen vanaf 2 augustus 2022, 9 weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze 9 weken ontvangen zij een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon. Deze 9 weken kunnen alleen opgenomen worden voor de eerste verjaardag van je kind. Dit geldt trouwens ook voor adoptie- of pleegouders; voor het eerste jaar na de dag van adoptie of plaatsing kan het verlof opgenomen worden. Na deze 9 weken, kan er dus nog 17 weken gebruik gemaakt worden van onbetaald ouderschapsverlof. De overheid wil met deze regeling werkende ouders meer tijd geven om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Ook willen zij op die manier ouders helpen om werk en zorg te combineren. Helaas geldt de regeling niet voor ouders die ondernemen.

Aanvulling ouderschapsverlof vanuit werkgever

Werkgevers kunnen de uitkering aanvullen, bijvoorbeeld tot 100% van je salaris. Of je werkgever dat doet staat vastgelegd in de cao of in je arbeidsovereenkomst. De CAO Rijk en Cao Ziekenhuizen zijn voorbeelden waarin opgenomen is dat tijdens de eerste 9 weken ouderschapsverlof, het salaris 100% doorbetaald wordt aan de werknemer.

Salaris berekenen tijdens ouderschapsverlof

Tijdens de eerste 9 weken krijg je het verlof gedeeltelijk doorbetaald. Hierna heb je nog 17 weken onbetaald verlof. Benieuwd wat dit netto betekent voor je salaris? Dan kun je gebruik maken van de tool op berekenhet.nl.

Betaling betaald ouderschapsverlof door werkgever

Jouw werkgever is niet verplicht om jouw loon tijdens het verlof door te betalen. Werkgevers kunnen pas na opname van (een deel van) het verlof de uitkering aanvragen. Wilt je werkgever het hele bedrag ontvangen, dan moet de uitkering uiterlijk binnen 1 jaar en 3 maanden ná je eerste verlofdag zijn aangevraagd bij het UWV. Het kan ook zo zijn dat je werkgever helemaal niet betaald voor het ouderschapsverlof. In dat geval maakt het UWV de uitkering naar je over. Maak dus tijdig afspraken met je werkgever over de betaling van het verlof, zodat je niet voor ongewenste financiële verrassingen komt te staan.

Mag je werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Je werkgever mag je verzoek voor het opnemen van ouderschapsverlof niet zomaar weigeren. Wel mag een werkgever de verdeling van je werkuren weigeren, máár alleen als jouw verlof het bedrijf in ernstige problemen brengt. Indien dat het geval is, dan mag je werkgever, in overleg met jou, de indeling wijzigen. Tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof kan dit gewijzigd worden.

Weigert je werkgever het verlof of de indeling hiervan, omdat het bedrijf in ernstige problemen komt? En ben je het daar niet mee eens? Dan kun je de zaak voorleggen aan een rechter. Net als een medewerkster van een notariskantoor, die het er niet bij liet zitten. En met succes: de kantonrechter oordeelde dat de risico’s voor het bedrijf wel meevielen. Het verzoek van de medewerkster werd dus toegewezen.

 

Bronnen: UWV en Rijksoverheid

Reacties gesloten.