Zwangere vrouwen in loondienst hebben recht op 16 weken doorbetaald zwangerschapsverlof en worden ook bij ziekte volledig doorbetaald. Maar hoe zit dat nu als je zelfstandige en zwanger bent? Waar heb je recht op vanuit de overheid en wat moet je eventueel zelf regelen? We vertellen je alles wat je moet weten!

De ZEZ- regeling

Zelfstandige (met of zonder personeel) en zwanger? Dan kun je in aanmerking komen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering vanuit het UWV: de ZEZ-uiterking. Je komt hiervoor in aanmerking als:

  • je een eigen onderneming hebt;
  • je een meewerkend echtgenote of partner, directeur-grootaandeelhouder, huisarts, artiest of gastouder bent. Of als je werkt voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb);
  • je medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar je werkt;
  • je werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.

 

Lees ook: Massaal ondertekend: petitie langer, beter betaald en gendergelijk verlof voor álle ouders

Duur en hoogte van de ZEZ-uitkering

De uitkering duurt minimaal 16 weken en gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na uitgerekende datum. Je bepaalt zelf wanneer je de uitkering in laat gaan, maar na je bevalling heb je dus recht op minimaal 10 weken uitkering. Verwacht je een meerling? Dan duurt deze uitkering in totaal minimaal 20 weken en gaat in tussen 8 en 10 weken voor de dag na uitgerekende datum.

In sommige gevallen kun je de uitkering laten verlengen, bijvoorbeeld als je kindje na de geboorte wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Hoeveel uitkering je krijgt, is afhankelijk van het inkomen die je het jaar ervoor had, maar het is in ieder geval nooit hoger dan het wettelijk bruto minimumloon. Zijn jouw inkomsten (ver) boven dit bedrag, dan is het wellicht handig om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid die uitkeert bij zwangerschap en bevalling. Voorwaarde die het UWV hiervoor stelt is dat je minstens 1225 uur moeten hebben gewerkt in het kalenderjaar voorafgaand aan de uitkering. Werkte je in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan is de uitkering lager en afhankelijk van de hoogte van je winst in datzelfde jaar. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je seizoensgebonden werkt of als corona impact heeft (gehad) op jouw werk als zelfstandige.

Check alle voorwaarden via het UWV.

Wanneer stoppen en werk hervatten?

Je mag als zelfstandige zelf beslissen wanneer je stopt met werken voor de bevalling én wanneer je weer start. Kies je ervoor om binnen de 10 weken van de bevallingsuitkering weer te starten, dan loopt deze gewoon door. Ook worden de inkomsten niet afgetrokken van de uitkering. Let op, indien je naast je werk als zelfstandige ook in loondienst werkt; bij je baan in loondienst geldt dat je in de 4 weken voor uitgerekende datum niet mag werken en ook niet binnen 6 weken na je bevalling.

Wat zijn je rechten bij ziekte tijdens zwangerschap of voortijdige beëindiging van de zwangerschap?

Word je ziek door zwangerschap of bevalling en is je ZEZ-uitkering niet ingegaan, dan heb je recht op een Ziektewet-uitkering via het UWV indien je je hiervoor vrijwillig bij hen hebt verzekerd. Dit geldt ook bij een miskraam, abortus of vroeggeboorte in de eerste 24 weken. Indien dit na 24 weken gebeurt en nog voordat de zwangerschapsuitkering van het UWV is ingegaan, dan heb je recht op de ZEZ-uitkering, welke 16 weken duurt. Kun je na die 16 weken nog niet werken, dan kun je een Ziektewet-uitkering krijgen, mits je je dus vrijwillig hebt verzekerd bij het UWV.

Vrijwillig verzekeren tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ziekte en zwangerschap

Bij zwangerschap krijg je een uitkering die nooit hoger is dan het wettelijk bruto minimumloon. Wil je je financieel nergens zorgen over maken tijdens ziekte of zwangerschap en ligt je inkomen (ver) boven het wettelijk bruto minimumloon, dan kun je hiervoor sparen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Je verzekert je inkomen op die manier als je je beroep niet meer kunt uitvoeren. Sommige verzekeraars, zoals Centraal Beheer, keren ook uit bij zwangerschap en bevalling. Let wel goed op de voorwaarden! Een aantal verzekeraars hanteren bijvoorbeeld een ‘wachtperiode’. Bij Centraal Beheer is de wachtperiode bijvoorbeeld een jaar, maar er zijn ook verzekeraars die een wachtperiode van twee jaar hanteren. Als je eerder bevalt dan de wachtperiode, kan het zijn dat de verzekeraar niets uitkeert. Ook de hoogte van de ZEZ-uitkering kan bij een aantal verzekeraars invloed hebben op de hoogte van de uitkering. Bij uitkering in geval van ziekte of bijvoorbeeld als je niet kan werken door een miskraam of vroeggeboorte, kan er ook een wachttijd gelden voordat er uitgekeerd wordt. In de meeste gevallen kies je zelf voor een bepaalde wachttijd tijdens het afsluiten van een polis. Bekijk voor het afsluiten daarom altijd de voorwaarden en/of overleg eventueel met een adviseur.

Vrijwillig verzekeren via het UWV

Je vrijwillig verzekeren tegen verlies van inkomsten door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, kan ook bij het UWV. Het UWV hanteert verschillende voorwaarden, bijvoorbeeld als je volledig zelfstandig werkt. Als je volledig zelfstandig werkt, dien je bijvoorbeeld binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via je werk of uitkering is gestopt, aan te melden. Dit geldt niet als je daarnaast ook in loondienst werkt. Bekijk daarom via het UWV welke voorwaarden van toepassing zijn op jouw situatie.

Reacties gesloten.