Eind vorig jaar was er nog in het nieuws dat de kosten voor kinderopvang per 2023 flink hoger uitpakken. Ouders zouden tot wel 10% tot 40% duurder uit zijn in hun eigen bijdrage. Dit komt met name door externe factoren zoals de stijgende energieprijzen, stijgende huren en personeelstekorten.

Tegelijkertijd zijn er vanuit het Kabinet ook plannen om de kinderopvang per 2025 (bijna) gratis te maken voor alle werkende ouders. Dit houdt in dat het Kabinet rechtstreeks 96% van de kosten vergoedt aan de kinderopvang en wordt de eigen bijdragen van 4% rechtstreeks bij de ouders geind.

Verbeteringen in CAO
Deze hervorming van het financieringsstelsel laat zien hoe belangrijk het Kabinet Kinderopvang vindt.
Ondertussen hebben de onderhandelaars van BMK, BK en CNV en FNV een akkoord bereikt over een positieve verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang voor in ieder geval een periode van 18 maanden.

De salarissen zullen vanaf 1 april 2023 stijgen met gemiddeld 11,9% (7,9% in 2023 en 4% in 2024).

Lagere schalen stijgen sterker dan hogere schalen doordat er een verhoging plaatsvindt in iedere salaristrede met een vast bedrag. Er komt een beter doorgroeiperspectief door twee treden die in alle schalen erbij komen. En als laatste is het voor starters aantrekkelijker om in deze sector aan de slag te gaan omdat vanaf 2024 de eerste trede van een schaal komt te vervallen.

Kritische noot
Met deze ontwikkelingen in het vooruitzicht, lijkt er een betere toekomst te komen voor zowel de werkende ouders die gebruik maken van kinderopvang als degenen die werken in de sector.

Toch is het goed om kritisch naar deze veranderingen te blijven kijken. Er wordt namelijk door de belastingdienst zelf, als verschillende economen aangegeven dat kinderopvang gratis maken binnen nu en twee jaar onmogelijk is.

“Het is echt een systeemschok. We moeten ons vasthouden aan de stip op de horizon: kwalitatief hoogwaardig kinderopvang voor alle kinderen. Maar dit gaat te snel,” zegt Janneke Plantenga (Economiehoogleraar aan Universiteit Utrecht).

Een belangrijk onderwerp is dat er nu al een tekort is aan pedagogische medewerkers. Met gratis kinderopvang stijgt naar verwachting de vraag naar opvang, waardoor het probleem van personeelstekorten alleen maar groter wordt. Dit heeft direct invloed op de kwaliteit. Ook wordt hiermee het opvangsysteem minder inclusief. Een deel van de ouders krijgt wel opvang en anderen belanden dan in een wachtrij. Terwijl iedereen dezelfde rechten heeft en via de belastingen meebetaalt aan de opvang, merkt Ruben Fukkink op (hoogleraar kinderopvang Universiteit Amsterdam).

En als laatste geeft de belastingdienst aan dat het huidige systeem waarin zij werken, deze verandering niet aan zou kunnen.

Kortom, we wachten af welke veranderingen daadwerkelijk gaan plaatsvinden en welke voor- en nadelen daarbij komen kijken. Want met de verkiezen in 2025 in het vooruitzicht, kan het zo maar eens zijn dat wanneer de plannen van gratis kinderopvang niet voor 2025 haalbaar zijn, dit een hele andere wending gaat krijgen indien er een nieuw Kabinet ontstaat.

*Bronnen:

Onderhandelaarsakkoord CAO Kinderopvang 2023-2024


https://nos.nl/artikel/2452637-kamerdebat-over-bijna-gratis-kinderopvang-in-2025-experts-zien-grote-bezwaren

Reacties gesloten.