Op 8 maart wordt jaarlijks wereldwijd Internationale Vrouwendag gevierd. Deze dag staat in het teken van de strijd voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen. Ook in Nederland wordt deze dag al jaren gevierd. Maar waarom eigenlijk? En is het nog wel nodig in 2023?

Internationale vrouwendag: een stukje geschiedenis

De oorsprong van Internationale Vrouwendag ligt in de Verenigde Staten. In 1908 organiseerden Amerikaanse vrouwen voor het eerst een demonstratie voor vrouwenkiesrecht. Deze demonstratie vond plaats in New York en er deden zo’n 15.000 vrouwen aan mee. Sindsdien werd er jaarlijks een Women’s Day georganiseerd, totdat Clara Zetkin in 1910 op een internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen voorstelde om deze dag voortaan internationaal te vieren. Het idee werd enthousiast ontvangen en vanaf 1911 werd op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd in diverse landen.

In Nederland werd Internationale Vrouwendag voor het eerst gevierd in 1912. Destijds stond de dag vooral in het teken van de strijd voor vrouwenkiesrecht. Het duurde echter nog tot 1919 voordat vrouwen in Nederland daadwerkelijk kiesrecht kregen. In de jaren daarna richtte de vrouwenbeweging zich op andere zaken, zoals gelijke beloning voor mannen en vrouwen, betere arbeidsomstandigheden en toegang tot onderwijs.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de vrouwenbeweging in Nederland tijdelijk tot stilstand. Pas in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kwam er weer nieuwe aandacht voor vrouwenrechten. De tweede feministische golf was een feit en ook Internationale Vrouwendag werd nieuw leven ingeblazen. In 1972 vond de eerste grote demonstratie voor vrouwenrechten plaats in Amsterdam. Duizenden vrouwen kwamen bijeen om te strijden voor gelijke rechten en kansen.

De positie van werkende moeders

Een belangrijk thema binnen de vrouwenbeweging was en is de positie van werkende moeders. In de jaren zeventig werkten steeds meer vrouwen buitenshuis, maar de combinatie van werk en gezin was vaak lastig. Er waren nog weinig voorzieningen voor kinderopvang en het werd niet altijd geaccepteerd als vrouwen werkten en kinderen hadden. Internationale Vrouwendag werd dan ook regelmatig aangegrepen om aandacht te vragen voor de positie van werkende moeders.

Lees ook: Massaal ondertekend: petitie langer, beter betaald en gendergelijk verlof voor álle ouders

Waarom Internationale Vrouwendag nog nodig is

Anno 2023 hebben we nog steeds geen gendergelijkheid bereikt. Sterker nog, volgens het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum staan we wereldwijd op plek 28 als het gaat om gendergelijkheid. Zo komt het nog steeds voor dat vrouwen geconfronteerd worden met verschillende vormen van onrechtvaardigheid; onder andere loonongelijkheid, (zwangerschaps)discriminatie en een ongelijke verdeling van werk en zorg.

Embrace Equity & Onbeperkt Leefbaar

Ieder jaar staat Internationale Vrouwendag in het teken van een thema. Internationaal is dat Embrace Equity; omarm gelijkwaardigheid. Want volgens de IWD-organisatie zijn gelijke kansen niet genoeg. Gelijkheid gaat over het geven van dezelfde kansen, terwijl gelijkwaardigheid nog een stap verder gaat: het streven naar dezelfde kansen op succes. Denk bijvoorbeeld aan family friendly beleid bij werkgevers die ouders in staat stelt om betaald en onbetaald werk beter op elkaar af te stemmen en op die manier gelijke kansen op succes hebben. Thuis en op de werkvloer.

Lees ook: Waarom vrouwen meer zorgen dan mannen

In Nederland is het thema Onbeperkt Leefbaar. ‘Wat kunnen vrouwen doen om ons leven weer leefbaar te maken? Samen met mannen een onbeperkt leefbaar omgeving te creeren’, aldus de organisatie in Nederland. Ze roepen op om in eigen omgeving te kijken naar praktische oplossingen , zodat de omgeving voor vrouwen weer leefbaar wordt. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan vrouwvriendelijk-beleid bij bedrijven (bijvoorbeeld gelijke beloning of kolfruimtes). Check de Nederlandse website van Internationale Vrouwendag voor meer info.

 

Bronnen: https://www.internationale-vrouwendag.nl/ en https://www.internationalwomensday.com/

Reacties gesloten.