Helaas komt zwangerschapsdiscriminatie vandaag de dag nog altijd voor. Jaarlijks krijgen zelfs zo’n 65.000 vrouwen met zwangerschapsdiscriminatie te maken. Slechts een derde van hen herkent hun ervaring als discriminatie. Daarom bespreken we in dit artikel wat zwangerschapsdiscriminatie is, in welke vormen het voorkomt én wat kan doen als je hiermee te maken krijgt.

Wat is zwangerschapsdiscriminatie?

Zwangerschapsdiscriminatie bestaat in verschillende vormen en is meestal lastig te herkennen. Wanneer er onderscheid gemaakt wordt door (gewenst) zwangerschap en/of moederschap, is er sprake van direct onderscheid en spreken we van discriminatie op grond van geslacht. Dat is in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).  Dus ook wanneer je door ziekte of afwezigheid door zwangerschap of bevalling wordt benadeeld, spreken we van zwangerschapsdiscriminatie. Of wanneer je (door een vruchtbaarheidsbehandeling) zwanger wilt worden.

Voorbeelden van zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie komt voor in verschillende vormen. Veelvoorkomende voorbeelden zijn:

 • Contractbeëindiging tijdens proeftijd, vanwege (ziekte/afwezigheid door) zwangerschap.
 • Geen contractverlenging of ontslag, door zwangerschap, bevalling en/of moederschap.
 • Het niet mogen volgen van een opleiding, door (afwezigheid door) zwangerschap of bevalling.
 • Uitgesloten worden van een promotie of salarisverhoging, door (ziekte/afwezigheid door) zwangerschap.
 • Afgewezen worden voor een functie door (gewenst) zwangerschap.
 • Bezwaren rondom kolven of borstvoeding geven tijdens werktijd of het weigeren hiervan.

 

Lees ook: Afgewezen: ‘De baan was niets voor mij als moeder van twee’ 

Rechten en plichten tijdens zwangerschap

Niet elke werkgever weet exact waar een zwangere vrouw of moeder recht op heeft. Als je op de hoogte bent van je rechten, kun je niet alleen goede afspraken maken, maar weet je ook goed wanneer iets (wettelijk) niet kan.

Jouw rechten tijdens zwangerschap

 • Zwangerschap of moederschap mag geen reden zijn voor om je af te wijzen voor een functie. Daarnaast mag dat ook geen reden zijn om je contract niet te verlengen.
 • Tijdens zwangerschap en na zwangerschapsverlof mag je functie(omvang) niet aangepast worden.
 • Tijdens een sollicitatie mag er niet gevraagd worden naar kinderwens of zwangerschap, ook ben je niet verplicht om dit te melden tijdens of na je sollicitatie.
 • Je hebt recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook mag je niet benadeeld worden door het opnemen van het verlof.
 • Tijdens je zwangerschap heb je recht op een vrijblijvend gesprek met de bedrijfsarts.

Jouw plichten tijdens zwangerschap

 • Uiterlijk 3 weken voor start van je zwangerschapsverlof moet je je werkgever inlichten dat je zwanger bent. Eerder is natuurlijk wenselijk, voor jezelf en de werkgever. Niet alleen kan de werkgever tijdig vervanging zoeken, maar kun je ook tijdig afspraken maken bijvoorbeeld over het opnemen van ouderschapsverlof. Daarnaast ben je zodra je het verteld, door de wet extra beschermd.
 • De eerste zes weken van je zwangerschapsverlof moet je aaneengesloten opnemen.
 • Wanneer je na je zwangerschapsverlof tijdens werktijd borstvoeding wil geven of wil kolven, moet je dit melden bij je werkgever.

Wat kan je doen als je zwangerschapsdiscriminatie vermoedt?

Heb je het idee dat je benadeeld wordt omdat je zwanger of moeder bent, ga dan het gesprek aan met je leidinggevende. Je kunt ook een vertrouwenspersoon op je werk benaderen. Komen jullie er niet uit, meld dit dan bij het College voor de Rechten van de Mens. Ook bij vragen kun je bij hen terecht. Bij vermoeden van zwangerschapsdiscriminatie kan bij het College om een onafhankelijk oordeel worden gevraagd. Na onderzoek en een zitting, waarbij beide partijen worden gehoord, volgt een uitspraak.

(Bronnen: Women Inc, Het College van de Rechten van de Mens)

 

[TS_Poll id=”1″]

Reacties gesloten.