Een ziek kind terwijl je eigenlijk ook moet werken. Het komt helaas vaker voor bij ouders met jonge kinderen. Wist je dat kinderen die naar het kinderdagverblijf zelfs wel twee keer zo vaak ziek zijn als kinderen die daar niet heen gaan? Maar waar heb je recht op als ouder in loondienst, zodat je voor je kind kan zorgen? We zetten hieronder alle verlofregelingen voor je op een rijtje.

Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

De school of opvang van je kind belt: of je hem of haar zo snel mogelijk wil ophalen, omdat hij of zij ziek is. Hierdoor moet je je werk abrupt onderbreken. In dit soort gevallen heb je recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Wel is het van belang dat je het verlof zo snel mogelijk meldt bij je werkgever en daarbij vertelt hoelang je verwacht dat het verlof gaat duren. Een redelijk verzoek mag door je werkgever niet geweigerd worden. Kom je in aanmerking voor kortdurend zorgverlof? Dan eindigt het calamiteitenverlof na 1 dag. Achteraf mag er door de werkgever gevraagd worden of je kunt aantonen of het verlof daadwerkelijk nodig was. Bijvoorbeeld met een verklaring van de huisarts.

Let op: in bepaalde cao’s staan afwijkende afspraken. Of in de afsprakenovereenkomst van de ondernemingsraad. Deze afspraken zijn leidend. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat de werkgever je salaris doorbetaald tijdens het verlof, maar in de cao of afsprakenovereenkomst van de ondernemingsraad kunnen hierover andere afspraken staan. Bijvoorbeeld dat er extra vakantiedagen worden ingeleverd. Dit kan echter alleen worden gedaan met jouw toestemming.

Lees ook: Naar de kinderopvang en altijd ziek!

Kortdurend zorgverlof

Heeft je kind langer zorg nodig, bijvoorbeeld een aantal dagen, en kan niemand anders voor hem of haar zorgen? Dan kun je gebruik maken van het kortdurend zorgverlof. Deze vraag je zo snel mogelijk van tevoren aan bij je werkgever, indien dat mogelijk is. Lukt dat niet, dat doe je dit zo snel mogelijk na aanvang van het verlof.

Je hebt recht op maximaal 2 keer het aantal uren dat je per week werkt, zoals in je contract vermeldt staat. Dit geldt voor maximaal 12 maanden. Bijvoorbeeld: bij een dienstverband van 24 uur per week, heb je recht op 48 uur kortdurend zorgverlof in 12 maanden tijd. De periode van 12 maanden begint vanaf de eerste dag van het verlof. Je mag meerdere keren in die 12 maanden het verlof opnemen, maar het aantal uren mag niet worden overschreden. Word je zelf ziek tijdens het verlof, dan kun je in overleg met je werkgever het verlof onderbreken en je ziek melden.

Salaris tijdens kortdurend zorgverlof

Tijdens het kortdurend zorgverlof betaalt je werkgever minimaal 70% van je salaris door. Is dit minder dan het minimumloon? In dat geval ontvang je het minimumloon. Je bouwt tijdens het verlof alsnog wettelijke vakantiedagen op. Ook hier geldt overigens dat er in bepaalde cao’s of afsprakenovereenkomst van de ondernemingsraad afwijkende afspraken kunnen staan, die leidend zijn.

Langdurend zorgverlof

In het geval dat je kind langdurige zorg nodig heeft – meer dan een aantal dagen – dan heb je recht op langdurend zorgverlof. Het verlof vraag je uiterlijk twee weken schriftelijk van tevoren aan. Jouw werkgever mag alleen weigeren als het bedrijf door het verlof in ernstige problemen komt. In dat geval moet er samen naar een andere oplossing gekeken worden.

Voor langdurend zorgverlof heb je maximaal recht op 6 keer het aantal uren dat u per week werkt, zoals contractueel is afgesproken. Ook hier geldt een maximale periode van 12 maanden. Werk je 24 uur per week? Dan heb je recht op maximaal 144 uren langdurend zorgverlof in 12 maanden. Het verlof hoeft door de werkgever niet doorbetaald te worden, maar de opbouw van je wettelijke vakantiedagen loopt wel door. In de cao of afsprakenovereenkomst van de ondernemingsraad kunnen andere afspraken staan over de doorbetaling van het salaris.

Bron: Rijksoverheid

Reacties gesloten.