Als we willen loskomen van het ‘vaste hokjes’ principe, zouden we beter kunnen stoppen met de term ‘werkende moeder’ te gebruiken.

Stereotypering

Volgens Women Inc worden vooroordelen gevoed door stereotypen taalgebruik. Dat is onder andere goed terug te zien in de manier waarop we labels gebruiken als we verwijzen naar mannen en vrouwen, en hun rol in de maatschappij. Als er iets niet in lijn is met het stereotype beeld of een heersende norm, dan hebben we de neiging om dat expliciet te benoemen. Bijvoorbeeld met de term ‘werkende moeder’. De term impliceert dus dat de combinatie werk en het moederschap uniek is of afwijkt van de norm.

Fulltime werkende vrouw met gezin

Uit onderzoeken blijkt dat mannen en vrouwen vooral het traditionele model volgen; de man die kostwinner is en de vrouw die de zorgtaken op zich neemt. 40 procent van de vrouwen die moeder wordt gaat minder werken of stopt. Moeders met jonge kinderen werken gemiddeld 23 uur per week. Daarentegen werken mannen gemiddeld 38 uur per week, ook na de geboorte van hun eerste kind veranderd dat niet. Fulltime werkende vrouwen met kinderen voldoen daarmee ook niet aan de impliciete norm. De verandering die jaren geleden is ingezet, dat vrouwen zijn gaan werken, lijkt met onze huidige parttime cultuur inmiddels te stagneren. Waar we naartoe zouden moeten is dat vrouwen die werk en gezin combineren de norm is, ongeacht hoeveel uur zij werken, ongeacht welke functie zij bekleden. De term ‘werkende vader’ gebruiken we niet, terwijl 60% van de vaders meer tijd wil doorbrengen met hun kinderen. (bron: scp emancipatiemonitor 2018).

Gratis kinderopvang, de oplossing?

Gedacht wordt dat met name gratis kinderopvang ervoor zou moeten zorgen dat vrouwen meer gaan werken. Maar uit de Emancipatiemonitor 2020 blijkt dat er nauwelijks een verband is tussen betere kinderopvang en de bereidheid onder vrouwen met kinderen om meer te werken. Slechts 10% zou weer of meer uren willen werken, bij goede of goedkopere opvang.  Wat dan wel zou kunnen helpen? Volgens het CPB gaat het vooral om hoe wij denken, over werkende vrouwen met kinderen, effect heeft op de arbeidsparticipatie. Zo blijkt uit onderzoek van Women Inc dat 87% van de Nederlanders vindt dat moeders met kleine kinderen niet meer dan 3 dagen zouden moeten werken. Slechts 38% vindt hetzelfde voor vaders. Vrouwen krijgen dan ook veel vaker de vraag van de werkgever of ze minder uren willen gaan werken na de geboorte van een kind, in vergelijking met mannen wanneer zij net vader zijn geworden. De conservatieve kijk op de rol van de moeder in het gezin en in de verdeling van zorg en werk, mag van ons nu eens en voor altijd verdwijnen!

Laten we dus vooral beginnen bij onszelf en ons geen werkende moeder meer noemen. Verandering begint bij onszelf. Dan hebben we het later nog eens over de papadagen 😉

Reacties gesloten.