Meer tijd met het gezin doorbrengen, zonder je contracturen aan te laten passen. Dat kan met het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een regeling waar je als werkende ouder recht op hebt. Maar wat houdt deze regeling precies in, op hoeveel uren heb je recht en hoe zit dat met doorbetaling van je salaris?

Wat houdt ouderschapsverlof in?

Ouderschapsverlof is bedoeld om tijdelijk minder uren te kunnen werken om op die manier meer tijd aan het gezin te kunnen besteden. Op dit moment is het ouderschapsverlof volledig onbetaald. Op basis van cao betalen sommige werkgevers wel een deel door tijdens het verlof. Je kunt ouderschapsverlof opnemen als je een werkende ouder bent met kinderen jonger dan 8 jaar. Minimaal 2 maanden voordat het verlof ingaat, vraag je het schriftelijk aan bij je werkgever.

Lees ook: Massaal ondertekend: petitie langer, beter betaald en gendergelijk verlof voor álle ouders

Hoe bereken je het ouderschapsverlof?

Zowel jij als je eventuele partner hebben recht op verlof van 26 keer (weken) het aantal uur dat je per week werkt.

Voorbeeld:

Je werkt 36 uur per week. En je hebt recht op 26 keer het aantal contracturen. Dus: 26 x 36 = 936 verlofuren.

Het aantal uren ouderschapsverlof geldt per kind. Heb je bijvoorbeeld een tweeling? Dan heb je dus recht op 2 keer het aantal uren verlof. Je bepaalt zelf hoe je het verlof opneemt; een lange periode in een keer, een aantal uur per week of meerdere korte periodes uitgesmeerd over een aantal jaar. Dit doe je in overleg met de werkgever.

Lees ook: Alle soorten verlof bij zwangerschap en bevalling op een rij

Ouderschapsverlof augustus 2022

Werkende ouders in loondienst krijgen vanaf 2 augustus 2022, 9 weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze 9 weken ontvangen zij een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon, tot maximaal 50% van het maximum dagloon. Deze 9 weken kunnen alleen opgenomen worden voor de eerste verjaardag van je kind. Dit geldt trouwens ook voor adoptie- of pleegouders; voor het eerste jaar na de dag van adoptie of plaatsing kan het verlof opgenomen worden. Na deze 9 weken, kan er dus nog 17 weken gebruik gemaakt worden van onbetaald ouderschapsverlof. De overheid wil met de nieuwe regeling werkende ouders meer tijd geven om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Ook willen zij op die manier ouders helpen om werk en zorg te combineren. Helaas geldt de regeling niet voor ouders die ondernemen.

Betaald ouderschapsverlof als je kind vóór 2 augustus 2022 geboren is

Heb je een kind gekregen voor 2 augustus 2022, dan kun je in sommige gevallen alsnog gebruik maken van de nieuwe regeling. Voorwaarde is dat je kind op het moment dat de wet ingaat, jonger dan 1 jaar is. Ook mag je op dat moment nog niet het volledige verlof (26 keer het aantal contracturen) hebben opgenomen.

Salaris berekenen tijdens ouderschapsverlof

Tijdens de eerste 9 weken krijg je het verlof gedeeltelijk doorbetaald. Hierna heb je nog 17 weken onbetaald verlof. Benieuwd wat dit netto betekent voor je salaris? Dan kun je gebruik maken van de tool op berekenhet.nl.

Betaling betaald ouderschapsverlof door werkgever

Jouw werkgever is niet verplicht om jouw loon tijdens het verlof door te betalen. Werkgevers kunnen pas na opname van (een deel van) het verlof de uitkering aanvragen. Wilt je werkgever het hele bedrag ontvangen, dan moet de uitkering uiterlijk binnen 1 jaar en 3 maanden ná je eerste verlofdag zijn aangevraagd bij het UWV. Maak dus tijdig afspraken met je werkgever over de betaling van het verlof, zodat je niet voor ongewenste financiële verrassingen komt te staan.

Bronnen: UWV en Rijksoverheid

Plaats een reactie